BBurak

 

 

Okumalar 1:

1.100 Soruda Siyasi Düşünce Tarihi; Murat Sarıca; Gerçek

2.Politika Bilimine Giriş; Münci Kapanci; Bilgi Y

3.Siyaset , (Der.) Mümtaz’er Türköne / Lotus Yay.

4.Siyaset Bilimine Giriş, Andrew Heywood

5.Siyasal Rejimler ve Yönetimler, Ayferi Göze

6.Siyasi Düşünce Tarihi ; Donald Tannenbaum- David Schultz; Adres Yay.

7.Yakınçağ Siyasal Düşünceler Tarihi George Sabin

8.İmparatorluktan Tanrı Devletine; Levent Köker, M. Ali Ağaoğulları; İmge

9.Kent Devletten İmparatorluğa; Mehmet Ali Ağaoğulları; İmge

10.Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı; Levent Levent Köker, M. Ali Ağaoğulları;İmge

11.Tanrı Devletinden Kral Devlete; Levent Levent Köker, M. Ali Ağaoğulları;İmge

12.Siyasal Tarih I. ve II., İlkçağlardan 1918’e; 1918-1994; Oral Sander; İmge

13.Osmanlı İmp.’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi Der. Halil İnalcık

14.İktisadi Düşünce Tarihi / E.g. Hunt

15.Türk İktisat Tarihi / Ahmet Tabakoğl

16.Osmanlı-Türkiye İktisadi Tarihi 1500- 1914 , Şevket Pamuk

17.Osmanlı Tarihi J.V. Hammer

18.Modernleşen Türkiye’nin Tarihi; Erik Jan Zürcher; İletişim

19.Bilimsel Devrimlerin Yapısı; T. S. Kuhn; Alan

20.Felsefeye Giriş; Ahmet Arslan; Vadi

21.Bilgi Felsefesi /Alparslan Açıkgenç

22.Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi; Alan Swingewood; Bilim Sanat

23.Sosyoloji Teorileri 1-2; Sezgin Kızılçelik; Emre Y.

24.Etkili İnsanların 7 Alışkanlığı / Stephen R. Covey /Varlık Y.

 

 

Okumalar 2:

 1. Avrupa Tarihinden Kesitler I. II., Stephen J. Lee, Dost Y.
 2. Batı Düşüncesindeki Değişme; Paul Hazard
 3. Feodal Toplumdan 20.yy Yüzyıla; Leo Huberman
 4. İmparatorluk Çağı, Hobsbawm
 5. Devrim Çağı, Hobsbawm
 6. Sermaye Çağı, Hobsbawm
 7. Aşırılıklar Çağı, Hobsbawm
 8. Hükümdar; Machiavelli
 9. Özgürlük Üzerine, J.S. Mill
 10. Ütopya /Thomas Moore
 11. Toplum Sözleşmesi, J.J. Rousseau
 12. Sosyal ve Siyasal Teori; Atilla Yayla; siyasal Y.
 13. Ulusların Zenginliği; A. Smith; Alan
 14. Türkiye’de Siyasal Partiler 1-2-3; Tarık Zafer Tunaya; İletişim
 15. İslam Felsefesi Üzerine; Ahmet Arslan; Vadi
 16. Aydınlanma Felsefesi /Ahmet Cevizci
 17. Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce (Tüm Ciltleri) / İletişim Yayınları

Okumalar 3:

 1. Alternative Paradigms; Ahmet Davudoğlu
 2. Medeniyet ve Kapitalizm; Fernand Braudel; İz
 3. Medeniyet Yargılanıyor; A. Toynbee
 4. Osmanlı Medeniyeti Tarihi (Ed.) Ekmeleddin İhsanoğlu
 5. Türk Demokrasi Tarihi; Kemal Karpat, Afa
 6. Milletler ve Milliyetçilik; E. J. Hobsbawn; Ayrıntı
 7. Entelektüel; Edward Said; Ayrıntı
 8. Modernleşme ve Toplumbilim; Recep Şentürk; İz
 9. Siyaset, Sosyoloji ve Toplumsal Teori; Anthony Giddens; Metis
 10. Sosyoloji yazıları;Max Weber; İletişim
 11. Sosyolojik Metodun Kuralları; Durkheim
 12. Yırtıcı Küreselleşme; Richard Falk; Küre
 13. Formations of Modernity; S.Hall, B. Gieben
 14. İslam, Postmodernite ve Küreselleşme; Der. Abdurrahman Arslan, Yasin Aktay; Vadi
 15. Modernite vs. postmodernite; Derleme; Vadi
 16. Birey, Burjuva ve Zengin; Mustafa Özel; Kitabevi
 17. Ekonominin Küreselleşmesi; Jacques Adda; İletişim
 18. Herkes için Ekonomi; George Soule, Gerson Antell; Avcıol
 19. Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi /Mehmet Genç
 20. Osmanlı İmparatorluğunda İktisadın Çağdaşlaşması /A. Güner Sayar
 21. Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi (1923-1950), Yahya S. Tezel, Tarih Vakfı Y.Y.

 

 

 

 

 

 

Author :
Print

Leave a Reply